Община Симитли открива нов социален център

Община Симитли открива нов социален център

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане даде зелена светлина на община Симитли и за Социален център за лица с психични разстройства, съобщиха от пресцентъра на общината. В началото на месец март предстои първите обитатели на центъра да прекрачат прага на новия си дом, който ще им осигури адекватна среда и специализирана грижа. С откриването на новия център общинско звено “Заведения за социални услуги” в община Симитли продължава с разширяването и надграждането на дейността си с разкриването и на “Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства”. Капацитетът на центъра е 8 лица. Новият център ще гарантира равноправното положение на хората с психични разстройства, преодоляване на социалната изолация, чрез създаване на условия за интегриране в общността, възможност за инициативност, оказване на подкрепа на нуждаещите се лица и извеждането им от институционалните грижи, които са получавали до сега някои от тях. „Центърът ще предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите, чрез предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности, както и организацията на свободното време и личните контакти. Центърът ще осигурява включваща, преодоляваща и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на лицата”, коментира ръководителят на звено „Заведения за социални услуги” в община Симитли Ивайло Гоцев. Новата услуга ще надгради съществуващите социални услуги на територията на Община Симитли, с което ще обхване още една рискова група, на която заслужено е отредено място и значение в Общинаската стратегия и план за развитие на социалните услуги, допълват от кабинета на кмета Апостол Апостолов. Издръжката на новата социална услуга ще се гарантира с близо 60 000 лева от държавния бюджет, като делегирана дейност. С откриването на новия център ще бъдат октрити и 7 нови работни места в община Симитли. Постоянна работа ще започнат социален работник, медицински лица и трудотерапевт, санитари и хигиенисти.Лицата с психични разстройства ще домуват в сградата на бившата поликлиника в град Симитли. Материалната база е изцяло обновена по проект на община Симитли. Първият етаж на сградата е изцяло изцяло съобразен с критериите и стандартите за предоставяне и развитие на социални услуги в общността от резидентен тип и е адаптиран за хора с увреждания. Само преди дни най-новият почетен гражданин на общината, художникът Николай Кашев дари свои творби за социалния дом.

   

0 коментарa

Виж още