Община Казанлък стартира проект за осигуряване на заетост „Нов избор – развитие и реализация”

Община Казанлък стартира проект за осигуряване на заетост „Нов избор – развитие и реализация”

Община Казанлък започва реализацията на проект, осигуряващ заетост на безработни лица в общината. Проектът „Нов избор – развитие и реализация” по операция BG051PO001-1.1.03 – „Развитие” се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. По този проект се осигурява работа на 50 безработни лица като градинари и на 15 безработни като работници по поддръжка на пътищата. Работодател е Община Казанлък, а всички са насочени от Бюрото по труда и е направен подбор. Преди започване на работа те ще преминат обучение съответно по озеленяване и цветарство и за помощник пътен строител – пътища, магистрали и съоръжения. Обучителните курсове ще продължат месец и половина, като обучението за работниците в озеленяването започва на 14 март, а на 16 март стартира за помощник-пътните строители. На практика в тези курсове ще бъдат включени 59 души за градинари и 15 за работници по поддръжка на пътищата. Успешно завършилите обучението ще бъдат назначени за срок от 12 месеца. Средствата за осигуряване на заетост на всяко лице е в размер на установената за страната минимална работна заплата, дължимите вноски по КСО и дължими и допълнителни средства по КТ. Тези средства се предоставят на работодателя от бюджета на проекта.

   

0 коментарa

Виж още