Обществено обсъждане на инвестиционни проекти в Бургас

Обществено обсъждане на инвестиционни проекти в Бургас

Община Бургас подготвя нов, изключително амбициозен проект, за обновяване на обществени пространства в центъра на града и в няколко комплекса, съощиха от пресцентъра на общината. По този повод кметът Димитър Николов кани на обществено обсъждане всички заинтересовани граждани, обществени организации и юридически лица. То ще се проведе на 29.11.2012 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас. Ще се обсъдят няколко инвестиционни проекта във връзка с подготовка на проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013: 1. Пешеходни зони ІІ етап: ул. “Александровска“, от ул. ”Левски” до ул. “Хр. Фотев”; 2. Пешеходна зона ул. “Богориди“, от ул. “Лермонтов” до ул. “Демокрация“; 3. Рехабилитация на ул. „Ал. Батенберг“ (от ул. „К. Фотинов“ до ул. „А. Мелконян“), по плана на ЦГЧ – I-ви етап; 4. Благоустройство и паркоустройство, рехабилитация на алейна мрежа, паркова мебел, осветителни стълбове, изграждане на поливна система на територията на Приморски парк - стара част; 5. Благоустройство и паркоустройство на районен парк „Лазур“, к-с Лазур“, Подобект: „Детска площадка, реконструкция на детска площадка и паркова мебел“; 6. Реконструкция на детска площадка в Приморски парк, Стара част пред хотел „Приморец“; 7. Реконструкция на детска площадка, изграждане на спортна площадка, к-с Лазур, между блок 13 и блок 15; 8. Скейт парк, районен парк Изгрев, к-с “Изгрев“; 9. Реконструкция на междублоково пространство в к-с “Меден рудник”, зона Г в УПИ IV, кв. 60б“; 10. Реконструкция на спортна площадка в кв. 40 по плана на к-с “Славейков”; 11. Благоустройство и паркоустройство на пространството, заключено между ул. „Цар Асен I”, ул. „Цар Иван Шишман“ и площад „Жени Патева“ в УПИ I, кв. 177. Съгласно поканата от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за подаване на проектни предложения по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в проектите са включени дейности по: - Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих (паркова среда, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на водни площи, изграждане на поливни системи, поставяне на елементи на градския дизайн); - Реконструкция и рехабилитация на пешеходни зони, алеи и тротоари, изграждане на велосипедни алеи, поставяне на указателни знаци, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови пространства, предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на гр. Бургас; - Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление; - Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления.

   

0 коментарa

Виж още