Обсъдиха съвместните действия при кризи през зимата в област Стара Загора

Обсъдиха съвместните действия при кризи през зимата в област Стара Загора

Осъществяването на координация между отговорните институции за преодоляване на кризисни ситуации при усложнена зимна обстановка в област Стара Загора беше обсъдено на среща на ВрИД областен управител Димитър Драчев с командирите на поделения в региона, директора на Областно пътно управление – Стара Загора Петър Николов и заместник-началника на Областно управление Пожарна безопасност и защита на населението – Стара Загора Румен Тодоров. Участниците в срещата уточниха задачите за реагиране на екипите от Единната спасителна система и взаимодействието им с модулите за действие при бедствени ситуации от Българската армия. Веднъж месечно ще се провежда тренировка с органите за управление на екипите от Единната спасителна система и модулите от Въоръжените сили. Като проблем беше определено осигуряването на 40-тонен кран, за отстраняване от пътя на катастрофирали тежкотонажни камиони. Този въпрос все още не е уреден в нормативната уредба. Тъй като Агенция „Пътна инфраструктура” е собственик на пътя, при нужда осигуряването и заплащането на тази услуга се извършва чрез нея, коментираха специалистите. При усложняване на зимната обстановка по Републиканската пътна мрежа, ръководството на ОПУ – Стара Загора, чрез оперативния център към ОУ ПБЗН, ще извършва взаимодействие с модулите за реагиране при бедствени ситуации от Българската армия, с цел осигуряване на специализирана техника (роторни снегорини) за своевременно овладяване при усложнена зимна обстановка на пътната мрежа.

   

0 коментарa

Виж още