Няма опасност от преливане на реки и язовири в Област Русе

Няма опасност от преливане на реки и язовири в Област Русе

Няма сведения за реки и язовири, които да застрашават с преливане населението на област Русе. С цел предприемане на превантивни мерки при необходимост, областният управител Стефко Бурджиев разпореди активно проследяване на нивото на реките и язовирите както в област Русе, така и на тези в областите В.Търново, Разград, Търговище, Габрово. В Русенска област всички язовири имат между 30-50% свободен обем. Продължава планираното изпускане на язовирите с цел да се предотврати преливане. Реките, които преминават през територията на област Русе също са далеч от критичните си нива и няма опасност от заливания. Речните корита се почистват и се осигурява безпрепятствено преминаване на водния отток. Защитните съоръжения са напълно изрядни, като констатираните нередности по време на предишни проверки са отстранени. Падналите на територията на областта валежи са по-ниски от посочените на национално ниво. Няма повод за паника сред населението.

   

0 коментарa

Виж още