Няма опасност от преливане на недоизградения язовир „Чаталка”

Няма опасност от преливане на недоизградения язовир „Чаталка”

Няма опасност от преливане на недоизградения язовир „Чаталка” на територията на община Стара Загора, констатира Областният управител Недялко Недялков. Заедно с представители на Басейнова дирекция и Областна служба „Земеделие” той извърши инспекция на язовира и съоръженията към него. Изпускателните системи работят. През 80-те години на миналия век е започнало изграждането на яз. „Чаталка”, строителството обаче е замразено с Акт.10 от 05.11.1998 год., като язовирът е изграден на 70 %. Обект - яз.”Чаталка” по проект е предвиден със завирен обем, възлизащ на 104 . 106 м3 вода. При сегашното състояние, безопасният обем на съоръжението е около 4-5 млн. м3. В момента яз. «Чаталка» е безстопанствен и неохраняем, контролът е силно занижен. Стената няма авариен преливник, тъй като е е стигнала котата за неговото изграждане. Язовир «Чаталка» е обект на постоянни кражби през последните години. Изрязани са всички метални врати, откраднати са предпазната мрежа и инертни материали. Необходими са спешни мерки за охрана и наблюдение.

   

0 коментарa

Виж още