Няма данни за масово измиране на птици на територията на РИОСВ-Русе

Няма данни за масово измиране на птици на територията на РИОСВ-Русе

Няма данни за масово измиране на птици вследствие на продължителното застудяване. Сутринта при обход на крайдунавската алея на град Русе, експертите на РИОСВ-Русе са установили 1 мъртъв екземпляр от вида зеленоглава патица. Наблюдавани са други патици, които са били в нормално състояние. Постоянно обитаващите птици като врабчета, чайки, синигери, гълъби и други синантропни видове са приспособени към зимните условия, всеядни са и в населените места намират прехрана. Зелеленоглавите патици и други водолюбиви птици (корморани, гмурци, водни кокошки, гъски, лебеди и др.) са характерни обитатели на дунавското поречие. В последните няколко дни ниските температури са довели до замръзване на по-голямата част от водоемите и птиците се концентрират около незамръзналите участъци на река Дунав, затова са честа гледка и в близост до населените места. Заледенета снежна покривка затруднява намирането на храна, което в комбинация с изтощителния студ би могло да доведе до отслабване и измиране на отделни птици.

   

0 коментарa

Виж още