НОИ прие промените в Кодекса за социално осигуряване

НОИ прие промените в Кодекса за социално осигуряване

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) прие промените в Кодекса за социално осигуряване с гласовете на правителството и на синдикатите. Работодателите гласуваха против. Преминаването на активите на професионалните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт е важно решение, за да гарантира държавата правата на хората. „Смятам, че НОИ има капацитет, щом като дава пенсии на два милиона души, управлява вноските на още 3 милиона, управлява капиталов фонд, който се нарича „Учителски пенсионен фонд”. Смятам, ако трябва да се доизгражда този капацитет в България има достатъчно компетентни хора, ще се сключат необходимите договори, ако е необходимо да се разшири кръгът от хора, които се занимават с инвестиции”, посочи Асия Гонева, председател на Надзорния съвет на НОИ. По думите й, за да бъдат управлявани активите на професионалните пенсионни фондове от НОИ е необходимо те просто да бъдат описани с помощта на Комисията по финансов надзор. „Смяната на управляващия на едни активи не е нещо кой знае колко сложно. Тук въпросът е да се предприемат действия така, че тези активи да бъдат запазени в сегашния си вид, тъй като многото говорене по тази тема и многото нерви идват малко в повече”, посочи Гонева. Увеличението с шест месеца на възрастта и стажът за пенсиониране от 2015 година е една „тежка стъпка” и е по-плавна от това, което правителството предвиждаше. „Отместена е във времето, но това, за което ние преговаряхме беше една друга дата, така че това е въпрос, който ще обсъждаме все още като дата, иначе като стъпка е необходимо и трябва да бъде не както беше предложено от първоначално, а в един период малко по-напред във времето, тъй като това касае демографските предизвикателства на системата. Нашата система в момента има един много тежък проблем и той не е демографския, той е финансовия – заради това беше възстановена и част от вноската, заради това бяха предприети и други действия за криминализиране на укриването на осигуровките, надявам се правителството не се е отказало от тази мярка”, посочи Гонева. Работодателите са гласували против промените в Кодекса за социалното осигуряване на днешното заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). Това каза пред Агенция „Фокус” зам.-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков. Предвижданите промени са били приети, тъй като мнозинството в Надзорния съвет се формира от синдикатите и правителствената страна. Прехвърлянето на активите от професионалните пенсионни фондове към НОИ няма да реши въпросите с дефицита, тъй като в ликвидната им форма вероятно тяхната стойност ще бъде по-ниска. На днешното заседание на Надзорния съвет на НОИ работодателите са се обявили против прехвърлянето средствата от професионалните пенсионни фондове към фонда за ранно пенсиониране към НОИ, както и против начина, по който това ще се извърши. „Изисква се първо прекратяване на разрешителните на пенсионно осигурителните дружества за опериране с професионални пенсионни фондове за категорийните работници. Освен това управителят на НОИ назначава ликвидатор, чийто ликвидационен план се приема в едномесечен срок от Надзорния съвет, т.е. институцията, която придобива тези активи, одобрява ликвидационния план, което е осезателно противоречие. По-основното обаче е отнемането права на собственост, накърняване на права на собственост, промяна на собствеността – нещо, което дава основания да се говори действително за национализация”, коментира Бранков. Взетите решения за промяна на Кодекса за социалното осигуряване водят до стесняване на входа на системата на държавното обществено осигуряване, в частност фондовете, поддържани от НОИ, и разширяване на изхода, обясни още зам.-председателят на БСК. Според него се увеличават правата за ранно пенсиониране и респективно размерът на пенсиите за лица, работеща по първа и по втора категория на труд, което ще задълбочи дефицита в системата. Самото прехвърляне на активите от професионалните фондове за около 500 млн. лв. няма да реши въпросите с дефицита на НОИ, тъй като в ликвидната им форма вероятно тяхната стойност вероятно ще бъде по-ниска, категоричен е той. „Неоправдано е отсрочването във времето на коригирането и увеличаването на актуализацията на осигурителния стаж и на необходимата минимална възраст за различните категории осигурени лица. Така в бъдеще време се очаква разширяване не дефицита, макар че има изказвания, че до 2017 г. системата ще се балансира”, посочи още Димитър Бранков. Според Бранков това няма как да се случи без яснота и оценка на въздействието, които да дадат отговори за перспективите пред приходната и разходната част на системата. Такива разчети днес не са представени на заседанието на Надзорния съвет. Техническата мисия на Международния валутен фонд (МВФ) за пенсионната реформа не препоръча прехвърляне на професионалните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт (НОИ). Според експертите – това би било връщане назад. Системата на пенсионното осигуряване в този й вид, е добра, но трябва мерките за подобряване на състоянието й да са по-решителни. Евентуалното прехвърляне на фондовете ще донесе 20-30 милиона лева годишно в бюджета на НОИ, което е значителна цифра, но не е толкова голяма колкото дефицитът в системата. Обсъжданите сега мерки – повишаване на осигурителната вноска с 1.8 % от 2011 година и плавно повишаване на възрастта за пенсия от 2015 година ще постигнат спестявания от 1 % от БВП в краткосрочен план, но предвид дисбалансите в пенсионната система, които са 5-6 пъти по-големи, тези мерки няма да са достатъчни да покрият дефицита в пенсионната система. Ръководителят на мисията Емануеле Балдачи посочи, че размерът на пенсията в първия стълб трябва да зависи от размера на вноските, както е в страни като Швеция и Полша, и това може да бъде направено в средносрочен план. Тази мярка не е толкова належаща, колкото например повишаване на пенсионната възраст и на осигурителната вноска. Според експертите - професионалните пенсионни фондове трябва да започнат колкото се може по-бързо да изплащат пенсии за ранно пенсиониране. До 2050 година над една трета от пенсиите ще се изплащат от пенсионните фондове по втория стълб. По-високи пенсии могат да се постигнат чрез доброволни, освободени от данъци спестявания в пенсионните фондове по третия стълб. В отговор на демографските тенденции са необходими допълнителни реформи, за да се гарантира финансовата стабилност на системата на общественото пенсионно осигуряване, подчертаха експертите от МВФ. Според тях законодателството би могло да предвиди и автоматични корекции на обезщетенията и вноските при отсъствие на корективни мерки в случай на по-високи от очакваните дефицити в пенсионната система. Допълнителни 4 % спестяване от БВП може да се постигне чрез преминаване към ценово индексиране на обезщетенията от 2013-а година, увеличаване на вноската за втория стълб с 2 процентни пункта от 2017-а година, продължаване на увеличението на стажа и повишаване на възрастта за пенсиониране от 2017-а г. с шест месеца всяка година, докато не стигне 66 години и за мъжете, и за жените. След 2028-а година възрастта за пенсиониране да се обвърже с продължителността на живота. Пенсионна реформа трябва да има, не защото го иска Международният валутен фонд (МВФ), а защото логиката е такава. Това заяви във Велико Търново президентът на Република България Георги Първанов. Първанов допълни, че това е вследствие на анализа на демографската криза, в която се намира страната ни. Според него външни рецепти не са необходими и не са приложими. По думите на президента с участието на синдикати, работодатели и на всички заинтересовани фактори, трябва да се намери най-разумното решение. Георги Първанов заяви, че национализирането на пенсионните фондове противоречи на Конституцията. „Тази мярка е уязвима, оборима от конституционна гледна точка, защото става дума за един натрупан ресурс лични средства, които не могат да бъдат третирани по такъв начин, но в крайна сметка всичко зависи от начина, по който ще се реши въпросът законодателно”, допълни президентът. Той заяви, че има съмнения, че подобна мярка може да донесе много сериозен финансов ресурс на правителството в близко време.

   

0 коментарa

Виж още