Ново проучване! Лимитът на човешкия живот е 125 години!

 Ново проучване! Лимитът на човешкия живот е 125 години!

Природната граница на човешкия живот е не повече от 125 години, категорично е ново изследване. Макар, че хората живеят все по-дълго с всяка изминала година – крайната точка остава винаги една и съща.

Никой човек на земята не е бил сред живите по-дълго от 122 години – възрастта достигната от французойката Жан Калман през 1997 г.

Изследователите са на мнение, че това е по този начин, защото същестуваа граница,отвъд която хората не биха могли да преминат по естествен начин.

Експертите от колежа по медицина „Алберт Айнщайн“ в Бронкс, Ню Йорк изследвали дали растежът на продължителността на живота при хората, значи че максималната такава е 122 години.

Най-“убедителният аргумент“, че лимитната човешка възраст не е фиксирана е постоянното увеличаване на продължителността на живота в редица държави през последното десетилетие, уточняват учените.

Но голяма част от растежа на продължителността на живота се дължи на голямото спадне на смъртността по време на раждане и в ранна детска възраст.

Ако не същестуваще граница на възможната продължителност на живота на човек увеличаването на продължителността на живота щеше да е с по-бърза скорост и щяхме да сме винаги заобиколени от много по-възрастни хора.

За да изпробват на практика теорията си, учените са проучили международната база данни за дълголетието, в която се отбелязва възрастта, на която умират хората в 41 страни по света в периода между 1968 и 2006 г.

Така изследователите разбрали, че хората наистина имат по-дълъг живот,но крайната точна не се променя.  Възрастта на най-стария човек в света не се е променила от 1990 г. до днес. Държавите, в които живеят най-много столетници са Великобритания, Франция, Япония и САЩ 

   

0 коментарa

Виж още