НАП Стара Загора продава земя,складове и апартамент

НАП Стара Загора продава земя,складове и апартамент

На 08, 14 и 15 юни предстои провеждането на 3 търга в Офиса на НАП в Стара Загора. Предмет на публична продан е апартамент в Казанлък, ж.к. „Изток” бл.41, вх.Е, ет.7 с размер от 49.18 кв.м. и отстъпено право на строеж върху земята. Търгът ще се състои на 14 юни от 11.30 часа в сградата на НАП в Стара Загора на ул.”Кенали” 1. Атрактивна е продажбата на поземлен имот в землището на с.Загоре, местност ”Бахчите”. Теренът е с площ 16.649 дка, разположен на 4 км. южно от града. Търгът ще се състои на 15 юни от 14,00 часа в сградата на НАП в Стара Загора на ул.”Кенали” 1. Интересна е и продажбата на търговски сгради: метален склад тип балон и масивна двуетажна сграда-склад за готова продукция и административен корпус. Недвижимите имоти се намират в индустриалната зона на Чирпан, бивш хлебозавод. Търгът за тях ще се проведе на 08 юни от 11.30 часа, отново в сградата на НАП Стара Загора. Условията за провеждането на търговете с тайно наддаване и списъка с подробно описание на сградите, са публикувани на страницата на НАП в интернет на адрес: www.nap.bg. Заинтересованите лица могат да участват в търговете след заплащане на депозит в размер на 20% от обявената начална продажна цена. Допълнителна информация, часовете за оглед на терените, имената и телефоните за контакт с публичния изпълнител водещ търга, се съдържа в обявите за публичната продан на интернет страницата на НАП.

   

0 коментарa

Виж още