НАП - Стара Загора отново сезира Прокуратурата

НАП - Стара Загора отново сезира Прокуратурата

Най-голямата сума от недеклариран и неначислен данък по Закона за ДДС възлиза на 1 851 835 лева, съобщи Териториална дирекция на НАП в Стара Загора. 105 са приключилите ревизии през първите 3 месеца на годината. При 95% от тях, инспекторите от отдел „Контрол” са установили допълнителни задължения в размер на 3 милиона лева. В резултат на активна селекция, в бранш „Строителство” са пресечени опити за измама на фиска за над 1 405 000 лв. и са издадени 26 ревизионни акта. Сравнително висока е стойността на недекларираните, неправилно изчислени и невнесени подоходни данъци, като данък върху доходите на физически лица възлизащ на 616 134 лв. и корпоративен данък за 327 192 лева. През септември 2008г. инспекторите по приходите от ТД на НАП Стара Загора започнаха селекция и проверки на физически лица придобили през последните три години имущество за над 100 000 лева. След съпоставка с данъчните декларации на лицата, получените доходи и притежаваното движимо и недвижимо имущество и след констатирани несъответствия бяха възложени 41 ревизии на физически лица. 35 от тях вече са приключили. Инспекторите от НАП Стара Загора са установили опити за измама на фиска за над 431 000 лева, а за резултатите на някои от ревизиите на физически лица е сезирана и Прокуратурата.

   

0 коментарa

Виж още