Над 45 деца от социалните домове проведоха занимания по спортна гимнастика

Над 45 деца от социалните домове проведоха занимания по спортна гимнастика

Над 45 деца от социалните домове в Стара Загора през пролетната и началото на лятната ваканция проведоха занимания по спортна гимнастика по програмата на Министерството на младежта и спорта "Спорт за децата в свободното време ". Чрез забавните и разнообразни средства на гимнастиката децата усвояваха нови спортни умения и проведоха спортни надпревари и забавни игри, придружени с много емоции и радост. Проектът се реализира от клуб "Спортна гимнастика" в партньорство с Община Стара Загора, която осигури спортната база и транспорта на децата дотам и обратно. Целта на проекта е създаване на условия и възможности за участие на деца в риск от социални домове в Стара Загора в безплатни системни спортни занимания по спортна гимнастика в свободното им време, за приобщаването им към организирани и системни тренировъчни и спортно-състезателни занимания, с цел подобряване на тяхното здраве, телодържание, двигателна култура, физическа и психическа дееспособност и социална интеграция, адаптация и създаване на интерес и любов към спорта и спортните занимания. Реализацията на проекта използва възможностите на спорта за осмисляне и пълноценно използване на свободното време на децата и възможности за тяхна бъдеща реализация и спортни успехи.

   

0 коментарa

Виж още