Над 11% от бюджета на Община Стара Загора са за здраве

Над 11% от бюджета на Община Стара Загора са за здраве

В Световния ден на здравето - 7 април, Община Стара Загора отчете, че въпреки финансовата криза, 11.19% от средствата в местния бюджет за 2009 г. са за здравеопазване. Планираните разходи за делегирани държавни дейности в сектора са 9 865 000 лв., от които: за заплати и осигуровки - 2 145 000 лв., за издръжка - 65 000 лв., субсидии за лечебни заведения - 7 655 000 лв. За общински дейности по функция "Здравеопазване" са заделени 1 100 000 лв. С приетия на сесия на 26 февруари от Общински съвет - Стара Загора Бюджет '2009 е планирано увеличение на капитала на общински търговски дружества в размер на 2 550 000 лева, разпределени между: - "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Стара Загора" ЕООД - 250 000 лева - "Областен диспансер за кожни и венерически заболявания със стационар - Стара Загора" ЕООД - 60 000 лева - "Областен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар град Стара Загора" ЕООД - 50 000 лева - "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - град Стара Загора" ЕООД - 60 000 лева - "Диагностично-консултативен център - Стара Загора" ЕООД - 70 000 лева - "Медицински център I Стара Загора" ЕООД - 45 000 лева - "Дентален център I - Стара Загора" ЕООД - 15 000 лева Тези средства са за закупуването на апаратура и извършването на капитални ремонти. Във връзка с празника, кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев е изпратил поздравителни адреси на 66 управители на медицински заведения, ръководители на професионални съюзи и организации, и лекари от община Стара Загора. Специален поздравителен адрес проф.Танчев е изпратил и до д-р Евгений Желев, министър на здравеопазването.

   

0 коментарa

Виж още