Наблюдават се микроязовирите в Община Стара Загора

Наблюдават се микроязовирите в Община Стара Загора

На територията на община Стара Загора има общо 24 водоема. Справката показва, че те са в нормално състояние, като някои от тях дори са изпуснати. Продължава да се следи състоянието на десетте по-големи микроязовира собственост на Община Стара Загора. През вчерашния ден водата е преливала и е била изпускана през изпускателите в язовирите „Пшеничево”, „Козаревец”, „Казанка” и „Колена”. Под наблюдение е и езерото „Загорка” в Стара Загора, където също вчера е имало преливане. Задължение на арендаторите на язовирите е да следят нивото на водата и да информират за всяка промяна в ситуацията община Стара Загора. Останалите съоръжения се наблюдават от инспектори на общинска администрация. Ежедневно експерти от общината ще подават информация към Басейнова дирекция – Пловдив за състоянието на водоемите.

   

0 коментарa

Виж още