На „Ваканция и СПА експо” Казанлък впечатлява с атрактивна визия

На „Ваканция и СПА експо” Казанлък впечатлява с атрактивна визия

Със стилен щанд, изграден с акцент върху двата основни символа на Казанлък – маслодайната роза и тракийската култура, община Казанлък направи на изложението „Ваканция и СПА експо” своята категорична заявка да бъде един от основните фактори за развитието на културния туризъм в България. Заедно с това Общината представи изцяло новите информационни материали, брошури и комплекти от дипляни с туристически продукти, в които е заложена концепцията за кръговрата на природата и живота. Богатото културно-историческо наследство на древните траки, розопроизводството, прочуло Казанлък в Европа и света преди повече от 350 години, са съчетани дизайнерски с неизменното движение в природата и илюстрират потенциала на Казанлък като изключително привлекателна дестинация. Изложението беше открито от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Министър Трайков изтъкна, че представата за устойчиво развитие на „бранда България“ вече не е достатъчно да бъде комбинация от красива природа, море и ски, а днес това е устойчива концепция за четири сезона, с голямо разнообразие от алтернативни форми за отдих и пътешествия, и то на атрактивни цени. Акцент на туристическата борса тази година е културният туризъм. Експозицията включва 280 щанда от 16 страни, на които участват над 300 изложители. Българските участници на експото са 225. Щандът на Казанлък е на площ 9 кв. м, граничи със щандовете на общините Бургас и Габрово. Интересът към него е висок още от първия ден на изложението, както от страна на турооператорите, така и от неорганизирани туристи и от медиите. Изключително позитивни са реакциите по инициативата на Община Казанлък да превърне традиционния празник на розата в многоседмичен фестивал на традициите и изкуствата. Посетителите са впечатлени от качествената програма, стиловата характеристика на фестивала и участието на изключително добри изпълнители в „ОпеРоза“ и „Етника фест“. По подготвяния проект „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по ОП „Регионално развитие”, мярка BG161PO001/3.2-02/2011 , през следващите две години е планирано участие на Казанлък на 5 национални и на 9 международни борси съвместно с партньорите по проекта - общините Павел баня, Сопот, Карлово и Мъглиж.

   

0 коментарa

Виж още