На 11 май празнуват библиотекарите

На 11 май празнуват библиотекарите

По повод професионалния празник на бибилотекаря – 11 май, който Българската православна църква почита като Деня на светите братя, равноапостолите Кирил и Методий, кметът на община Казанлък Галина Стоянова изпрати поздравителен адрес до работещите в Общинска библиотека „Искра”. В поздравлението кметът подчертава, че мисията на библиотекарите е изключително отговорна, защото тя е да събират и съхраняват за поколенията цялото богатство от книжнина и духовност, създадено през вековете. „В своята дълголетна история Общинска библиотека „Искра” се е превърнала в онзи духовен храм, който ни зарежда със знания, със самочувствие и национална гордост. Без нея животът в Казанлък няма да е така пълнокръвен и пълноценен. Община Казанлък подкрепя инициативите на библиотеката непрекъснато да се развива, да се утвърждава като културно и просветно средище и да се превръща в модерна институция, необходима на гражданите от всяка възраст”, се казва още в поздравителния адрес до ОБ „Искра”. Библиотека “Искра” е учредена на 27.12.1860 г. в Казанлък. Тя е културно-информационен институт, който събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечен фонд, явява се архив на книжнината. С решение на Общински съвет – Казанлък, библиотеката е обявена за културен общински институт, което е признание за нейната дългогодишна дейност. Книжният фонд на Общинска библиотека “Искра“ съставлява над 300 000 тома библиотечни документи – литература от всички отрасли на знанието, комплектувана съобразно интересите на нейните читатели. Особено място заемат ценните и уникални фондове – ръкописи, старопечатна книжнина и редки издания на почти всички европейски езици. Ново предизвикателство се оказа автоматизирането на основните библиотечни дейности – въвеждане на новонабавената литература и изграждането на електронен каталог на книгите, читателската картотека и обслужването в „Заемна за възрастни”, създаването на база данни „Краезнание”, обслужването в Детски отдел и база данни в отдел „Изкуство”. Автоматизацията влезе в библиотеката от 1996 г. и я превърна в модерен културно-информационен център. ОБ „Искра” се включва и в проекта „Глобални блиблиотеки”.

   

0 коментарa

Виж още