Може ли слънчево изригване да срине световната икономика?!

Може ли слънчево изригване да срине световната икономика?!

Оказва се, че множество технологии и системи, на които човечеството разчита могат да бъдат повлияни от космически събития.

Австралийското академично издание The Conversation, съобщава, че световната икономика може да бъде разклатена от един не е особено видим, но изненадващо мащабен проблем - т. нар. "космическо време" или активността на Слънцето и произтичащите от това последици, пише vesti.bg.

Според професора по физика Луси Грийн, която изучава ефектите на слънчевите изригвания и причините за тях, подобно събитие е възможно в бъдеще да срине световната икономика, тъй като слънчевите изригвания влияят пряко върху магнитното поле на Земята и нейната атмосфера. В следствие на този проблем, могат да се повлияят множество апаратури, сателити, системи и връзки за комуникация.

Проф. Грийн посочва, че преди близо 200 години телеграфът е бил повлиян от мощна слънчева буря. Понякога в следствие на интензивната буря са се появявали просто трудности с приемането и предаването на информация, но има сведения и за опожарени офиси в следствие на слънчевата буря.

Лондонският университетски колеж е направил подробен анализ на рисковете, пред които е изправен финансовият сектор заради космическото време и го е публикувал, за да могат хората да се информират за сериозността на слънчевите бури. В него учените дават препоръки за защита от "изгарянето" на сектора от прекомерно активното Слънце.

Едно от най-важните стратегии е осигуряването на непрекъсната енергия, за да могат системите да работят при липса на слънчева енергия и при срив в системата. Често при случаите на силен слънчев вятър идващите с него заредени частици и радиация директно влияят на устройствата и на сателитите.

Заради срив на радарите и проблеми с комуникацията често биват отлагани полети. Което води до загуби за милиони за много компании и оказва пряко влияние върху цялата световна икономика.

Според учените, всяка компания трябва да определи по какъв точно начин е уязвима от космическото време и да бъде включен в кризисните анализи, като предварително бъдат предприети мерки за намаляване на рисковете и за реакция в случай на проблем.  

   

0 коментарa

Виж още