Министър Петър Димитров ще посети новата ТЕЦ 1

Министър Петър Димитров ще посети новата ТЕЦ 1

Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров ще посети утре изграждащата се нова ТЕЦ "AES Марица-изток 1". Той ще бъде посрещнат от изпълнителния директор Питър Литгоу и мениджъри на компанията. Разглеждане на площадката и запознаване с работния процес и среща с работниците в неформална обстановка в столовата предвижда програмата. За медиите ще има предварително представяне на проекта и етапите на работа. Проектът за нова мощност е един от най-дълго обсъжданите и бавени енергийни проекти у нас. За пръв път за него се заговори още през 1997 г., по време на правителството на Иван Костов. На 7 декември 2005 година на официална церемония в Министерския съвет бяха подписани финансовите споразумения за изграждането на новата електpоцентрала на стойност приблизително 1.2 милиарда евро. Това е най-голямата инвестиция в българската енергетика, направена от американската корпорация AES. Първата копка бе направена на 6 юни 2006 г., но реално строителните работи започнаха през август същата година. Ще бъдат изградени два блока с обща мощност 670 МW, които ще използват лигнитните въглища от "Мини Марица-изток". Централата е от съвсем нов, "кулов" тип и ще бъде изцяло съобразена с българските и европейските екологични изисквания. Само за сероочистващи инсталации и привеждане в съответствие на сгуроотвала ще бъдат вложени 140 млн. евро, което е над 12% от общата инвестиция. За строителството AES подписа договор с френската компания Alstom Power, която ще достави и голямата част от оборудването. Главен подизпълнител е турският "Гама холдинг". АES вече има 35-годишна лицензия за дейността "производство на електрическа енергия" от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), както и комплексно разрешително, с което се задължава да спазва всички изисквания на българското екологично законодателство, хармонизирано със законодателството на Европейския съюз. През март 2006 г. проектът "АЕS Марица Изток 1" бе обявен за Енергийно споразумение на годината в региона на Европа, Близкия изток и Африка от списанието Project Finance, издание на Euromoney. В строителството на новата мощност има забавяне в сравнение с първоначално обявените срокове. Надяваме се в събота да стане известно кога централата ще бъде завършена и пусната в експлоатация.

   

0 коментарa

Виж още