Майки от областта трябва да връщат над 48 хил. лева

Майки от областта трябва да връщат над 48 хил. лева

До 20 октомври от Териториалното поделение на НОИ в Стара Загора са издадени 53 разпореждания на майки, които са получавали неправомерно обезщетения да отглеждане на деца до 2-годишна възраст, съобщи директорът Петър Мръцков. Те трябва да върнат общо 48 787 лева, 39 487 лева - неправомерно получени, плюс 9300 лева лихви. "Разпорежданията са издадени след щателно проучване на данните за всички деца под 2 години в Старозагорска област, посещаващи детски ясли - 2453, както и на декларациите, които майките са длъжни да подадат до осигурителя, когато детето тръгне на детско заведение. Данните се съпоставят и за всеки отделен случай се съставя констативен протокол. Според Кодекса за социално осигуряване, изплащането на паричното обезщетение за гледане на дете до навършване на две години, което е в размер на една минимална заплата - 240 лева, се прекратява, когато детето бъде настанено в ясли, дадено за осиновяване или при отглеждането му от детегледач, назначен по програмите "В подкрепа на майчинството" и "Отново на работа". Майките подават декларация за промяна на обстоятелствата с начална дата - деня на записването на детето в детското заведение, а работодателят в определения от закона 3-дневен срок уведомява ТП на НОИ, за да спре изплащането на парите", поясни Петър Мръцков. През юни НОИ предприе кампания за връщане на неправомерно получените пари. Сумите са различни, в зависимост от това колко месеца детето е било на ясла. На майките се издават разпореждания за доброволно връщане на надвзетите суми. Досега в Старозагорска област са внесени 6548 лева, или 13.42 на сто от общата дължима сума. Нито едно от връчените разпореждания не е обжалвано. Ако парите не бъдат върнати на държавата, се налага намесата на Агенцията за държавни вземания.

   

0 коментарa

Виж още