Конференция на педагозите в ЦДГ "Пролет" в Русе

Конференция на педагозите в ЦДГ "Пролет" в Русе

Четвъртата научно-практическа конференция на педагозите от детската градина ще се проведе в ЦДГ „Пролет”. Тази година станалият вече традиционен за детското заведение научен форум, е посветен на 130 годишнината на предучилищното образование в България и на 35-та годишнина от откриването на ЦДГ „Пролет”. Конференцията ще бъде открита в 13.15 часа от директора на детската градина Стоян Стоянов. Пленарния доклад е на тема: „130 години предучилищно образование в България – състояние и перспективи” и ще бъде изнесен от мл. учител Малинка Петрова. С доклади под формата на научни съобщения и презентации в конференцията са се включили всички педагози от детската градина. Специално за проявата, директорът Стоян Стоянов е подготвил сувенирно издание за ценители „130 години предучилищно образование в България”. Отпечатани са също програма и плакат на научния форум. Паралелно в ЦДГ „Пролет” стартира и инициативата „Работилница за комикси”.

   

0 коментарa

Виж още