Кметът на Стара Загора създаде организация за принудителното премахване на незаконните къщи в „Лозенец“

Кметът на Стара Загора създаде организация за принудителното премахване на незаконните къщи в „Лозенец“

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров издаде заповед на 21.07.2014 г. от 09.00 ч. да започне принудителното премахване на незаконно построените жилищни и стопански сгради в кв. „Лозенец”. Съгласно констативни актове и издадени заповеди ще бъдат съборени 55 незаконни къщи в квартала. За целта е назначен Оперативен щаб за ръководство на мероприятието с председател зам.- кметът Йордан Николов и помощник гл.арх. Иван Кирчев. Освен общински служители, в щаба влизат представители на ОД МВР, отдел „Закрила на детето”, на ВиК – Стара Загора и ЕВН. За да се обезопаси района, преди започване на действията по принудителното премахване, строителната площадка на незаконните строежи ще бъде оградена със сигнални ленти. Предварително ще бъде изключено електричеството и водоподаването на къщите в списъка. В случай, че сградите не са освободени доброволно от малотрайни, пожаро и взривоопасни материали, обзавеждане и друго имущество, ще се пристъпи към принудителното им освобождаване и изнасяне. При условие, че собствениците не желаят да приемат изнесеното имущество или ако не може да бъде установен неговия собственик, изнесеното движимо имущество ще се остави на отговорно съхранение в „Парова централа - Железник”. Комисия ще състави опис на имуществото в присъствието на органите на МВР. Със заповедта са определени групи от звено „Чистота” за изнасяне и товарене на имуществото, както и за почистване и товаро-разтоварна дейност. Групата за изнасяне и товарене ще започне да действа след потвърждение от съответните институции за преустановяване захранването с вода, електрическа енергия и прекъснато отвеждане на отпадните води. За премахването на незаконните постройки кооперация „Синвекс”, избрана чрез обществена поръчка за осъществяване на дейностите, ще осигури два колесни багера и един транспортен автомобил за извозване на отпадъците. В края на всеки работен ден между 16.00 и 17.00 ч. техниката ще бъде прибирана в базата на фирмата. За мероприятието ще бъдат известени Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” и Центърът за спешна медицинска помощ. На всички служители от общината, участващи в мероприятието, да бъдат раздадени сигнални жилетки с надпис „Община Стара Загора”, а за срока до завършване на мероприятието да им се осигури питейна вода, предвижда още заповедта на кмета. За представителите на медиите, които желаят да бъдат на мястото, ще бъде осигурен транспорт от паркинга на общината в 8,30 ч. С оглед на тяхната сигурност и безпрепятствено извършване на служебните им задължения, те ще могат да пребивават в района на действията по премахването, само в обособен за целта периметър, който ще бъде охраняван от органите на реда.

   

0 коментарa

Виж още