Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров подписва договора за Античния форум

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров подписва договора за Античния форум

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров ще подпише на официална церемония в София договора за стартирането на проекта на Община Стара Загора "Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция" (Амфитеатър и Антична римска улица в гр. Стара Загора), по Оперативна програма „Регионално развитие". Общата стойност на проекта е 4 387 493,88 лв., от които 210 599,71 лв. (5%) е съфинансирането от Общината. Община Стара Загора е редом до водещите общини в страната, чиито проекти за популяризиране на туристически и културни дестинации и обекти ще бъдат финансирани с общо 162 млн.лв. Община Стара Загора внесе на 15 март с входящ номер BG161PO001/3.1-03-0054 проектното предложение „Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция" за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ. Архитектурната част на оригиналния проект за „оживяване" на Античния форум в Стара Загора е дело на проектантски колектив с ръководител арх.Бисер Хантов. Ръководител на проекта е инж.Ангел Стоманярски - началник отдел в Дирекция „Строителство и инвестиции". Проектът на Община Стара Загора „Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция" бе обсъждан на заседания на Консултативния съвет по туризъм и Обществен съвет по устройствени и естетически проблеми на градската среда към Община Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още