Кметът Галина Стоянова се срещна с арендаторите на микроязовири в община Казанлък

Кметът Галина Стоянова се срещна с арендаторите на микроязовири в община Казанлък

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова се срещна с арендаторите на микроязовири на територията на общината. На срещата присъстваха заместник-кметът Даниела Коева, кметовете на населени места, специалисти от общинска администрация. Срещата бе по повод проверката, направена от комисия, създадена със заповед на кмета на общината, която е обходила всички 25 микроязовира в общината. Направените констатации са , че повечето от микроязовирите се нуждаят от почистване, предимно от растителността. Голяма част от микроязовирите в момента са празни, но преди да бъдат напълнени и зарибени, е необходимо сериозно почистване. Някои от тях имат предписание и за преливниците. За всички арендатори е важно да представят две разрешения – от Басейнова дирекция за ползване на микроязовира и от Агенцията по рибарство и аквакултури за отглеждането на риба. Това напомни на арендаторите кметът Стоянова и акцентира върху дейността им за подобряване състоянието на стопанисваните от тях водни обекти с цел преди всичко осигуряване безопасност на хората. Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова прие предложенията на кмета на с. Шейново Николай Терзиев. Той препоръча в комисите по провеждане на търгове за отдаване под наем на микроязовирите да участват съответните кметове на населени места. Второто предложение бе в срок до 1 месец да се направи втора проверка на микроязовирите на територията на общината, в която да участва и арендаторът на съответния обект, и кметът на населеното място. Кметът Галина Стоянова обяви, че в най-скоро време ще се направи паспорт на всеки микроязовир, след което тези, които в момента не се стопанисват, ще бъдат обявени на търг за отдаване под наем.

   

0 коментарa

Виж още