Калфин: Президента трябва да работи за преодоляването на демографската криза у нас

Калфин: Президента трябва да работи за преодоляването на демографската криза у нас

По време на състоялата се във Варна среща, кандидатът на Коалицията „Калфин-президент“, заяви, че държавният глава трябва да обърне сериозно внимание и да насочи дейността си към вътрешната политика. Основните приоритети, върху които трябва да се работи в бъдеще според него са: „демографската политика, регионалното развитие, ръст на доходите и осигуряване на достъп до качествено здравеопазване и образование.“

Калфин засегна редица въпроси, пряко или косвено свързани с демографската криза у нас,  като например: поради каква причина децата отпадат от училище, защо голям брой ученици, не успяват да завършат, защо ако завършат образованието си у нас, не успяват да се реализират в професията си и защо избират да „заминават в чужбина“ вместо да се развиват в родината ни. Тези въпроси засягат на централно и регионално равнище, абсолютно всички ведомства в България.

В речта си пред събралото се в морската ни столица множество, Калфин изтъкна, че президентската институция, може да се превърне в двигател на промяната в страната ни. Именно президента би могъл да насочи вниманието си върху институциите, които често пренебрегват проблемите на народа и да ги мотивира да работят съвместно по преодоляването им.

Пред жителите на Варна, Калфин остро подчерта, че „Държавният глава се избира с авторитета на повече от милион и половина избиратели.“ Президента бива избран само и единствено с подкрепата на гражданите. Неговият авторитет му дава правото на публична гласност по всички въпроси засягащи България.

Международната дипломация е една от съществените функции, на които президента трябва да наблегне. „Имаме нужда от сътрудничество с държавите партньори.“, добави Ивайло Калфин и ни разясни, че за пълноценното развитие и просперитет на България, трябва да бъдат възобновени: туризма, енергетиката и инфраструктурата.

В заключителната си реч, Калфин сподели, че поддържането на по-добри отношения с държавите намиращи се в региона на Черно море, е в интерес, не само на държавата ни, но и на НАТО и на Европейският съюз.

Именно тогава, Варна и останалите черноморски градове, ще „могат да се възползват от своят икономически, културен и образователен потенциал.“, допълни Калфин.

 

   

0 коментарa

Виж още