Как да се предпазим от пожари през отоплителния сезон:

Как да се предпазим от пожари през отоплителния сезон:

ОСЕМ ПРАВИЛА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАР: • Не оставяйте включените отоплителни и нагревателни уреди без надзор. • Не пушете в леглото преди заспиване. • Не ползвайте бензин, спирт или др. за разпалване на печки. • Изхвърлете старите и ненужни вестници, дрехи и други горими материали от стаите и терасите. Освободете коридора на жилището си за евакуация при пожар. • Внимавайте да не объркате щепселите и да включите един ел. уред вместо друг. • Доверявайте ремонта на електрическите уреди на само квалифициран специалист. • Не приближавайте отоплителните печки до леглата и мебелите - понякога дрехите или завивките падат върху тях и предизвикват пожар. • Обезопасете мястото, където палите кандила и свещи – поставяйте ги в бурканче или свещник. ДЕСЕТ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАР: • При пожар не изпадайте в паника. • Обадете се на тел. 160 или 112 и съобщете къде точно е пожара. • Не започвайте да гасите самостоятелно, ако не сте уверен – не поемайте излишен риск. • Затворете всички врати и прозорци на застрашените помещения. • Напуснете застрашената зона.Ползвайте само стълбището.Асансьорите са забранени при пожар. • При невъзможност за напускане на помещението, уплътнете процепите през които влиза дим с мокри кърпи и съобщете на тел.160 или 112 къде точно се намирате. • За преминаване покрай горящо помещение или огън наметнете главата си с плат, най-добре мокър.Вдишайте дълбоко и задръжте дишането си. • Снабдете се с подходящи противопожарни уреди. • Изключете електричеството преди да гасите с вода. • Запишете предварително телефоните на пожарната - 160 , полицията - 166, бърза помощ – 150 и аварийния телефон за спешни случаи - 112.

   

0 коментарa

Виж още