Кабинетът гласува повишените нотариални такси

Кабинетът гласува повишените нотариални такси

Най-масовата нотариална услуга - удостоверяване на пълномощни, декларации, заявления, скача с 2 лева и става 5 лв. Това гласува кабинетът на редовното си заседание. Размерът на таксата не е актуализиран повече от 10 години. Правителството одобри изменение в общо три тарифи. Таксите за извършване на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд стават 20 лв. За обявяване и връщане на саморъчни завещания таксата става 10 лв. По-съществени са промените, свързани със събираните такси за извършване на удостоверявания с материален интерес (сделки с движимо и недвижимо имущество). Тези промени са свързани и със създадения от нотариусите в България собствен софтуер, който ще дава възможност за справка на територията на цялата страна. По този начин ще се избегнат популярните напоследък двойни и тройни продажби. В таблицата за удостоверяван материален интерес досегашният последен интервал над 100 000 ще бъде затворен на 500 000 лв. и ще бъде създаден още един интервал - над 500 000 лв. Нотариалната такса обаче ще бъде не повече от 7000 лв. Статистиката показва, че и след увеличаването им, нотариалните такси у нас остават най-ниските в Европа. Свидетелството за съдимост на лица, родени в чужбина и пребиваващи в България, става 5 лв., а издаването на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в България - 20 лв.

   

0 коментарa

Виж още