Искаме още компенсации за 4-часов работен ден

Искаме още компенсации за 4-часов работен ден

Ще заявим в Агенцията по заетостта неотложната необходимост от компенсиране преминаването на съкратен работен ден на още 1296 души с 463 337 лв., заяви след заседанието на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие нейният председател Румяна Друмева, зам.-областен управител. Решението е продиктувано от факта, че 8 от кандидатствалите 24 фирми от Стара Загора и Казанлък, които отговарят на условията, остават под чертата и желанието на работещите не може да бъде удовлетворено. Комисията предлага още правителството да регламентира с ново постановление и продължение на насърчителната мярка до края на годината, като се осигурят и необходимите за това финансови ресурси. "Компенсаторната мярка е навременна и необходима. Бизнесът трябва да бъде поощряван непрекъснато да запази работните места. Икономическите показатели, които влияят на оценката, се променят много динамично, взема се предвид последното приключено тримесечие - т.е. последното за 2008 г., а към момента ситуацията е различна. Това е основанието ни да предложим и последващо компенсиране, което ще даде възможност на работодателите да планират по-гъвкаво", коментира Румяна Друмева. За изпълнение на Постановление 44 за Старозагорска област са предвидени 364 813 лв., с които се осигурява преминаването на 4-часов работен ден на 986 души. Според изискванията е необходимо всеки работник да декларира писмено желанието си, а молбите се подават от работодателя. Такива заявления са подадени само в бюрата по труда в Стара Загора - от 14 работодатели, и Казанлък - от 10, но за брой работни места, два пъти по-голям от предвидения за областта. Процедурата изисква консултативните съвети към бюрата по труда да направят оценка по документи, на базата на няколко критерия - изменение на продажбите и финансовите резултати за последното приключило тримесечие, процент на работниците на непълно работно време от общия брой, секторът на дейност. Взема се под внимание и дали на фирмата са налагани санкции от Инспекцията по труда. Максималният брой точки - 70, е покрила единствено фирма "Перфекта" ЕООД - Стара Загора. Компенсации ще ползват 10 старозагорски и 6 казанлъшки фирми. Най-голям е броя на работници, които ще ползват тази мярка, в "Капрони" - 504. В "Катекс" те са 116, в "Руно" - 26, в ДЗУ - 88. Най-много заявления са постъпили от "М+С Хидравлик" - Казанлък, 1093, при списъчен състав 1100 души, но със събраните 35 точки фирмата е първата останала под чертата, поясни Румяна Друмева. Според нея до закриване на производства няма да се стигне, по-скоро става въпрос за оптимизиране. Ако от Агенцията по заетостта уважат искането, те ще могат да получат също по 120 лв. в продължение на 3 месеца. Прави впечатление, че не всички са заявили пълния възможен срок - има работодатели, които искат мярката да се прилага и за по-кратък период.

   

0 коментарa

Виж още