Информация във връзка с новооткритите места, обявени за 5-годишните деца във варненските детски градини

Информация във връзка с новооткритите места, обявени за 5-годишните деца във варненските детски градини

Във връзка с постъпили запитвания в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” за новооткритите места, обявени за 5-годишните деца във варненските детски градини, съгласно Закона за народна просвета чл. 20, ал.1, уведомяваме родителите, че: - Ако детето им е прието и посещава детска градина, родителите могат да кандидатстват за друго обявено свободно място, само при условие, че отпишат детето си от посещаваната детска градина. В случай, че това не е направено, електронната система автоматично ще отхвърля новото заявление. - Електронната система действа по същия начин и при кандидатстване за регулярно обявяваните места за другите възрастови групи.

   

0 коментарa

Виж още