Информационен ден на Агенцията за социално подпомагане към МТСП

Информационен ден на Агенцията за социално подпомагане към МТСП

Днес, 21 май, от 13.30 ч. в конферентната зала на областна администрация ще се проведе информационен ден на Агенцията за социално подпомагане към МТСП, в качеството и на Договарящ орган по приоритет 5 – Социално включване и насърчаване на социалната икономика, на ОП „Развитие на човешките ресурси”. В началото на април се откри процедура за набиране на проектни предложения по операция „Помощ в дома”. Със средства от безвъзмездната финансова помощ ще бъдат създадени Центрове за услуги в домашна среда и Звена за услуги в домашна среда, в които ще се предоставят почасови грижи към хора с увреждания и възрастни хора, чието самообслужване е затруднено или невъзможно. В срещата ще участват представители на Агенцията за социално подпомагане, кметове на общини и общински предприятия, които могат да бъдат бенефициенти по програмата.

   

0 коментарa

Виж още