Индустриалният парк отново на дневен ред

Индустриалният парк отново на дневен ред

64 докладни записки и 2 искания са предвидени за разглеждане на днешното третото заседание на Общинския съвет в Бургас. То ще започне в 10 ч. в Областна управа. Община Бургас ще поиска да участва като партньор в проектно предложение „Велосипедният град - модел на модерна градска мобилност", с което да се кандидатства за финансиране по Програма за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд. Съфинансирането от страна на общината е 150 000 лева. На дневен ред ще бъде поставено отново искането за учредяване на акционерно дружество с наименование „Индустриален и логистичен парк - Бургас" ЕАД, което от групата на ГЕРБ не можаха да наложат в предишния Общински съвет. Съветниците трябва да изберат управител на „Благоустройствени строежи" ЕООД и да утвърдят условията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Бургаски пазари". Ще бъдат определени условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управители на Онкологичния център, на Центъра за кожно - венерически заболявания , на Психодиспансера и на Белодробната болница. Ще бъде избрана и комисия, която ще проведе конкурса за нов омбудсман. Съветът трябва да приеме и дарение от "Лукойл Нефтохим" Бургас на една сграда, която ще бъде предоставена за районно управление на полицията в ж.к. "Лазур".

   

0 коментарa

Виж още