Извършва се ремонт на две детски градини в Казанлък

Извършва се ремонт на две детски градини в Казанлък

Дейностите по обновяването на ЦДГ № 15 „Звънче“ стартират на 30 юни. Предстои да бъде направен основен ремонт на сградата, съгласно Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2014 г. за строителство и ремонт на обекти общинска собственост в Казанлък и населените места. ЦДГ № 15 е построена през 1969 г. Това, което ще се направи в детското заведение, е цялостно топлоизолиране на външните стени на сградата, топлоизолация на пода и на покрива на сградата. Неподменената дограма ще бъде сменена с PVC-дограма. Ще бъдат поставени нови осветителни тела. Ще се направи подмяна на отоплителната инсталация и ще бъде изградена мълниезащита. Предвидените средства за ремонта на ЦДГ № 15 „Звънче“, включващ проектиране и внедряване на мерки за енергийна ефективност, възлизат на 202 587 лв. Ръководството на ЦДГ „Звънче“ вече е разпределило децата от детската градина да посещават други детски заведения през лятото за периода на ремонта. Централната сграда на Обединено детско заведение № 18 „Пчелица“ също основно ще бъде ремонтирана. Детската градина е построена през 1972 г. и има нужда от ремонт и обновяване. Тук дейностите вече започнаха, като ремонтът включва топлоизолация на покрива и фасадата, подмяна на старата дограма, монтаж на нов котел. През миналата година със средства на Община Казанлък бе подменена отоплителната инсталация. Тази година ремонтът се извършва със средства от дарения на фирми. Посещаващите през лятото детското заведение малчугани са преместени в ЦДГ № 9 „Слънчице“ и в ОУ „Никола Вапцаров“.

   

0 коментарa

Виж още