Избират нов доставчик на социална услуга в Стара Загора

Избират нов доставчик на социална услуга в Стара Загора

Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров (№ 10-00-1166/18.06.2014г.) е открита процедура за провеждане на конкурс за избор на нов доставчик на социална услуга в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с психични разстройства „Д-р Правда Ковачева“. Изборът на нов доставчик се налага поради изтичане срока на договора, сключен с досегашния, съобщават от общинския отдел „Здравеопазване и социални дейности“. Предстои ново възлагане управлението на социалната услуга на външен доставчик. След приключване на конкурсната процедура и избор на доставчик предоставянето на услугата ще бъде възобновено, уточняват от общината. В тази връзка, от 01.08.2014г., Центърът за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с психични разстройства „Д-р Правда Ковачева“ временно преустановява работа.

   

0 коментарa

Виж още