Заседава Общественият съвет на ОБ „Искра”

Заседава Общественият съвет на ОБ „Искра”

Общественият съвет на ОБ „Искра” изслуша отчета на директора на културната институция Анна Кожухарова за дейността на библиотеката през 2011 г., реализираните проекти и инициативи. В работата на форума взеха участие кметът на община Казанлък Галина Стоянова, представители на общинска администрация, на различни сфери на обществения живот, медии. Въпреки че библиотеката отчита повишаване на посещенията и засилване интереса на гражданите към услугите, които предлага този културен институт, директорът Анна Кожухарова постави наболели през последно време въпроси, свързани с недостига на помещения за разполагане на фондовете, както и проблеми, произтичащи от писма на ръководството на НЧ „Искра” до общинската библиотека, в които се поставят редица неприемливи условия. Кметът Галина Стоянова поздрави библиотекарите за техните усилия, въпреки трудното за култура време, да се справят по най-добрия начин с работата си и да превърнат този културен институт в истински притегален духовен център за деца и възрастни. Пред обществения съвет тя постави открито въпроса за кореспонденцията, която тече и към нея от ръководството на НЧ „Искра”. В своите писма читалището иска наем от 12 800 лв. месечно за частта на сградата, в която е разположена библиотека „Искра”, при общ годишен бюджет на библиотеката от 248 хил. лв, включително за заплати и издръжка. Второто искане е читалище „Искра” да извърши инвентаризация на фондовете на библиотеката, т.е. предявява имуществени претенции. Галина Стоянова подчерта, че това поведение на читалищното ръководство е по-скоро като на бизнес организация, отколкото на духовно средище, работещо в обществена полза, каквото би трябвало да бъде и с каквато цел е създадено. Тя сподели още, че Община Казанлък няма да позволи нарушаване целостта на един културен институт като ОБ „Искра” или пък да се предявяват финансови претенции към сграда, построена с дарения и доброволчеството на нашите предци. По повод идеята на Иван Велчев, член на Обществения съвет, да се направи предложение чрез НСОРБ библиотеките да получават и държавна субсидия, а не да се издържат само със средства от общините и собствени приходи, кметът на община Казанлък пое ангажимент да постави въпроса пред Управителния съвет и пред останалите членове на сдружението на общините в България.

   

0 коментарa

Виж още