Започват срещите на полицейските инспектори с обществеността в старозагорско

Започват срещите на полицейските инспектори с обществеността в старозагорско

Полицейските и младши полицейските инспектори са част от униформения състав на Охранителна полиция. Те са пълномощни представители на МВР в кварталите и селата. Отговорни са за изпълнението на широк спектър от полицейски дейности – участват в разследването на престъпления, контролират дейностите с общоопасни средства, спазването на общинските наредби, на Закона за движение по пътищата и Закона за българските документи за самоличност... имат правомощия дори по Закона за лова и дивеча. Полицейските инспектори извършват проверки по прокурорски преписки, оказват съдействие на институции и фирми за организация на охраната им, осъществяват издирвателна дейност, охраняват масови мероприятия. Но най-важното задължение на полицейския инспектор е непосредствения контакт с гражданите от квартала. Той приема техните жалби и сигнали, грижи се за безопасността им. Стреми се да гарантира спокойствието, реда и сигурността в района, да предотвратява нарушения и престъпления. Хората могат да търсят своя полицейски инспектор, когато са станали жертва на престъпление; ако искат да сигнализират за хулигански прояви или нарушения на обществения ред; да подадат информация за обстоятелства, застрашаващи здравето, живота и имуществото на самите тях или на околните. По традиция през месец март полицейските инспектори в областта представят резултатите от своята работа пред обществеността от обслужваните райони. Чрез тези срещи се търси открит диалог с гражданите по наболелите проблеми на обществения ред в квартала или населеното място. Това е една възможност гражданите да споделят своята оценки за качеството на полицейските услуги, да направят своите препоръки и предложения за гарантиране спокойствието и сигурност в населеното място и квартала. График за периода 10-13.03.2009 г. Община - Стара Загора • 10.03.2009 г. от 11.00 ч. в Кметството на с. Колена ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор В. Вълчев • 10.03.2009 г. от 15.00 ч. в Кметството на с. Могила ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор В. Вълев • 10.03.2009 г. от 13.00 ч. в Кметството на с. Преславен ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор К. Москов • 11.03.2009 г. от 13.00 ч. в Кметството на с. Хрищени ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор Ив. Ройдев • 11.03.2009 г. от 13.00 ч. в Кметството на с. Дълбоки ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор Н. Колев • 12.03.2009 г. от 11.00 ч. в Кметството на с. Бенковски ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор М. Дончев Община Опан • 10.03.2009 г. от 13.00 ч. в Читалището на с. Загоре ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор Ст. Ничев • 11.03.2009 г. от 13.00 ч. в Читалището на с. В. Левски ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор Е. Янков • 12.03.2009 г. от 13.00 ч. в Кметството на с. Тракия ще се проведе среща с мл.полицейски инспектор М. Георгиев

   

0 коментарa

Виж още