Започват проверки за забраната за пушене на обществени места на територията на цялата област

Започват проверки за забраната за пушене на обществени места на територията на цялата област

От утре, 01.06.2012 г. здравните инспектори от РЗИ – Стара Загора започват проверки на територията на цялата област по спазване разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на закона за здравето, регламентиращи пълната забрана на тютюнопушенето на закритите обществени и работни места, както и на някои открити обществени места - прилежащите терени и тротоари на детски и учебни заведения, ученически общежития и местата за предоставяне на социални услуги за деца, площадките за игра, места, където са организирани мероприятия за деца и ученици, спортните обекти, летните кина и театри по време на спортни и културни прояви. Целта на РЗИ – Стара Загора е не само осъществяване на контрол, но и провеждане на разяснителна дейност за институциите, обектите с обществено предназначение и цялата общественост. Здравните инспектори ще разпространяват флаери с информация за разпоредбите на закона, санкциите при неспазването им и вредните последици от тютюнопушенето. По повод 01.06. – Ден на детето първите проверки ще обхванат откритите обществени места, където е въведена пълна забрана на тютюнопушенето с цел ограничаване на вредата, която пасивното тютюнопушене причинява на детското здраве.

   

0 коментарa

Виж още