Зам.-министър Боянова: Ще се борим за по-ранно изравняване на субсидиите

Зам.-министър Боянова: Ще се борим за по-ранно изравняване на субсидиите

„България ще настоява за по-ранното изравняване на субсидиите по Схемите за единно плащане на площ с тези на старите страни-членки на ЕС. За да са конкурентни на европейските си колеги, българските земеделски производители трябва да разполагат и със същия финансов ресурс като тях”. Това заяви заместник – министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, която откри национална конференция по прилагането на Общата селскостопанска политика у нас. „Не е справедливо земеделските производители, които спазват едни и същи изисквания, да получават различна помощ, заради това, че се намират в различни държави-членки”, подчерта още Боянова. По думите й Министерството на земеделието и храните ще се бори за изравняване на субсидиите още от 2014 година, но разчита на подкрепата на бизнеса и неправителствените организации в земеделския сектор. България държи да се запази размера на бюджета, както и двата стълба на ОСП, предвид предизвикателствата, пред които е изправена - хранителна сигурност, промени в околната среда и климата, застаряване на населението в селските райони. Според зам.-министър Боянова не се очакват съществени промени по отношение на Втория стълб от ОСП – Програмата за развитие на селските райони. Необходимо е да се запази балансът между средствата за директни плащания на площ и ПРСР като в същото време се даде по-голяма свобода на държавите-членки при избора на мерки за подпомагане. Особено важно е и по-нататъшното опростяване и облекчаване на законодателството и административните процедури, за да стане Общата селскостопанска политика по-разбираема и по-достъпна за прилагане от всеки земеделски стопанин, подчерта зам.-министър Боянова. Сред позициите, които страната ни ще защитава в европейския дебат по ОСП, е и отпадане на историческия подход при определяне на субсидиите, тъй като той дискриминира родните земеделски производители. България е склонна да обмисли възможността за определяне на таван за подпомагане на големите индивидуални ферми, с оглед по-добро разпределение на средствата между земеделските производители, но счита че подобна мярка следва да бъде подложена на сериозна дискусия, при ясно формулиране на критериите и дефиниране на понятието „голяма ферма”, „малко стопанство” и „активни фермери”. По време на конференцията стана ясно също, че през следващата година МЗХ ще продължи дебата под формата на поредица от дискусии с всички заинтересовани страни предложенията за промени в Общата селскостопанска политика след 2013 г. От началото на прилагането й до сега, ползите от ОСП за българския аграрен сектор се изразяват в изплатени над 1,2 млрд. лева субсидии по линия на директните плащания и над 1,1 млрд. лева по линия на ПРСР.

   

0 коментарa

Виж още