Закусвални и сладкарници в София масово без категория

Закусвални и сладкарници в София масово без категория

Общо 807 са били некатегоризираните туристически обекти в София през миналата година. От тях най-голям брой (244) са били заведенията за бързо обслужване, следвани от кафе-сладкарниците (227), питейните заведения (189) и ресторантите (113). Сравнително малък е броят на некатегоризираните барове, които са били само 29. Едва четири на брой са били местата за настаняване без категория, а от средствата за подслон, в които попадат хотели и мотели, без категория е само един обект. Това става ясно от отчет на общинското предприятие „Туристическо обслужване”, с което „Новинар” разполага. Все пак се наблюдава тенденция на траен спад на обектите без категоризация, тъй като с всяка година техният брой намалява. През 2010 г. те например са били много повече, отколкото през 2011 г. – 1328. Прави впечатление, че най-много от обектите без категория се намират в централната част на столицата. Става дума за районите „Триадица”, „Възраждане”, „Средец”, „Витоша” и „Оборище”. Там броят им варира от 75 до 61. Най-малко такива обекти пък е имало в район „Нови Искър”, където те са били едва 7. Повечето от тези обекти или не са подали документите си за категоризация, или не отговарят на изискванията, записани в Закона за туризма, обясни за „Новинар” шефът на „Туристическо обслужване” инж. Стоян Лазаров. През миналата година експертните работни групи на предприятието са извършили 1975 проверки. На неизрядните обекти са били съставени констативни протоколи с предписание за откриване на процедура по категоризация. След издаването на предписание са били категоризирани 314 обекта. Тези от тях, които не са подали заявление в посочения срок, са били предадени на Комисията за защита на потребителите (КЗП). „За съжаление единствено КЗП може да налага наказания и да глобява некоректните лица, извършващи дейност в туристическите обекти. Ние нямаме тези правомощия, което е сериозен проблем в настоящия Закон за туризма. Надяваме се с приемането на новия закон кметът да получи такива правомощия”, коментира Лазаров. В момента задължението на столичния кмет е да категоризира туристически обекти – средства за подслон 1 звезда, места за настаняване от 1 до 3 звезди и заведения за хранене и развлечение 1 и 2 звезди, обясни той. Лазаров добави, че обектите от по-висока категория попадат в правомощията на икономическото министерство. По време на проверките са установени 246 новооткрити обекти, а затворените са били 75. През миналата година в общинското предприятие са постъпили 665 заявления за категоризация. С най-голям брой подадени заявления са районите „Триадица” – 81, „Средец” – 60, „Витоша” – 50. От подадените заявления за категоризация преобладават заведения за бързо обслужване и кафе-сладкарници. С най-малко подадени заявления за категоризация пък са районите „Красна поляна”, „Връбница”, „Нови Искър” и „Банкя”. През 2011 г. категоризираните обекти са наброявали общо 5226, като 4896 от тях са заведения за хранене и развлечение, а 330 - средства за подслон и места за настаняване.

   

0 коментарa

Виж още