Забраняват се стачките и митингите около Народното събрание, Президентството и Министерския съвет

Забраняват се стачките и митингите около Народното събрание, Президентството и Министерския съвет

Забрана за масови събирания около сградите на Народното събрание, Президентството и Министерския съвет се предвижда в приетия днес от Министерския съвет проектозакон за събранията, митингите и манифестациите, внесен от МВР.Ограничения ще има и в непосредствена близост до военни и други обекти, свързани с националната сигурност, до съдебни палати и други сгради на органите на съдебната власт, на МО и на МВР. Предлага се забраната да важи и около лечебни заведения и затвори, както и по републиканските пътища, съоръжения или принадлежности към тях. В населени места при организиране на митинги да е забранено използването на моторни превозни средства и на животни. Ограничителните зони ще се определят със заповед на кмета на съответната община или кметство, съгласувано с директора на областната дирекция на МВР, предвижда проектът.Организаторите на събрания или митинги ще са длъжни да уведомяват кмета на общината най-малко 5 работни дни преди началото им, съдържа още проектът за закон. МС предлага нарушаването на различните разпоредби на този закон да се наказва с глоба от 500 до 3000 лв., освен ако не съставлява престъпление. Друга новост, включена в проекта на парвителството е, забраните, издадени от кметовете за организиране на събрания, митинги и манифестации да могат да се обжалват пред административен съд в тридневен срок от получаването й. Жалбата не спира изпълнението на заповедта. Съдът се произнася в срок от 24 часа, като решението му се обявява веднага и е окончателно.

   

0 коментарa

Виж още