За едно работно място в Бургаска област се борят 20 безработни лица

За едно работно място в Бургаска област се борят 20 безработни лица

За едно работно място в Бургаска област се борят 20 безработни лица. Това стана ясно на провелата се днес традиционна съвместна пресконференция на Дирекция „Бюро по труда", регионална дирекция „Социално подпомагане” и дирекция "Областна инспекция по труда". В края на месец октомври броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от Бургаска област е 13 731 и представлява 4,37 на сто от всички безработни в страната. Спрямо предходния месец се регистрира увеличение от 2 687 души, а в сравнение със същия месец на 2010 година- с 1 048 души. Равнището на безработица в края на десетия месец от годината е 7,3 на сто, като по този показател областта е на четвърто място по ниска безработица през месеца след София- град, Габрово и Варна и пред Стара Загора. В регионален мащаб равнището на безработица през месеца е най--ниско в община Приморско-3.0 на сто. Следват общините Несебър, Бургас, Карнобат и Поморие. С по-високо ниво са Камено, Малко Търново, Созопол и Айтос. С най-високо равнище на безработица са общините Царево, Сугурларе, Руен и Средец. През октомври в област Бургас са заявени общо 435 работни места, от които 174 на първичния пазар, 222 по програми за обучение и заетост, а по насърчителни мерки са обявени 39 работни места. Спрямо предходния месец има намаление на общо обявените работни места със 166, което се дължи изцяло на по-малкото заявки на първичния пазар- с 281 работни места, а на втроичния има ръст със 115. Постъпилите на работа в областта през месеца са 726 души, като 459 от тях са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда. От тях на първичния пазар са се реализирали 196 души, а на вторичния-263. Сравнението с предходния месец септември показва увеличение на общо започналите работа с 59 лица, като на първичния пазар устроените са със 128 по-малко, а на вторичния- със 186 повече. Причината за по-малкото устроени на първичния пазар е краят на летния сезон. През десетия месец от годината в областта в програми за заетост и обучение са включени общо 192 души, а в насърчителни мерки- 75 нови безработни. Броят на работилите през месеца лица е 539 по програми за заетост и 220 по насърчителни мерки.

   

0 коментарa

Виж още