За всички нотариуси - единна информационна система

За всички нотариуси - единна информационна система

Нотариалната камара въвежда единна информационна система между всички нотариуси за предотвратяване на имотните измами. Това съобщи председателят на Нотариалната камара Димитър Пенев на семинар в Боровец. Общият регистър на нотариусите, регламентиран с наредба на Министерството на правосъдието, в която се предвижда нотариусите да въведат в нея всички данни от регистъра си от 1 март тази година насам. В системата ще влязат извлечения от пълномощните за разпореждане с имоти, оттеглянията на пълномощни, завещанията и откази от наследство. Достъпът до регистъра ще имат Нотариалната камара и нотариусите. Гражданите ще правят справки в него срещу такса от един лев, а държавните органи, които имат правен интерес, ще правят служебни справки безплатно. Намеренията на Нотариалната камара са този регистър да стане част от европейската система на завещанията. На втори етап в регистъра ще се включат и пълномощни за банкови сметки, моторни превозни средства, договори за автомобили както и актове за недвижими имоти. До 6-7 месеца всички данни ще бъдат вкарани в системата. Отделно в нея ще влязат и кметските пълномощни. Връзки ще бъдат прокарани до МВР, КАТ, ГРАО и Службата по вписванията. На по-късен етап агенцията по вписванията предвижда да се разработи „телеакт” – система за вписване на акта за собственост дистанционно от кантората на нотариуса, без да се ходи до Службата по вписвания като се сканира той и се въведе в системата.

   

0 коментарa

Виж още