Животът е безценен! Не го заменяй за дрога!

Животът е безценен! Не го заменяй за дрога!

В гр. Русе на 27 февруари 2012 г., понеделник, под мотото „Животът е безценен! Не го заменяй за дрога!” ще се реализира информационна среща с цел намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора. Събитието се организира от Министерство на здравеопазването, Община Русе, РЗИ-Русе и Медия Експерт Груп 2011. Информационната среща е част от национална кампания, която ще се разгърне в 19 града на страната и ще има за цел да повиши информираността на целевите групи по отношение на вредите и последствията от употребата на психотропни вещества (марихуана, хероин, кокаин, амфетамини и екстази). В Пленарната зала на Община Русе от 14,30 ч. ще бъдат излъчени информационни филми, също така ще се разпространяват листовки и брошури, съдържащи информация относно вредите от употребата на различните видове психотропни вещества, помощ и подкрепа в предприетите стъпки към промяна, кризисни интервенции и насочване към програми за лечение и психосоциална рехабилитация. По време на събитието жителите на Русе ще имат възможност да вземат участие в провеждането на томболи и викторини с награди. Партньори на кампанията са Община Русе, Регионална здравна инспекция - Русе, НПО на национално и регионално ниво, национални и регионални медии. През последните години картината на употреба на наркотични вещества се променя постоянно. Ако през 90-те години и началото на новото столетие в България най-масово беше използван хероинът, то към настоящия момент, подобно на случващото се в цяла Европа, навлизат все повече синтетичните наркотици, стимулантите. Хората употребяват наркотици вече не за да избягат от реалността, а напротив – за да са част от нея в пълна сила, на „гребена на вълната“, да се забавляват на максимум и да издържат на големи натоварвания. Статистиката сочи, че в България се запазва тенденцията за нарастване на употребата на психотропни вещества, като 8,6 % от българите на възраст 15 – 64 г. са употребили психотропни вещества поне веднъж в живота си. При младите хора, между 15 и 34 г., процентите нарастват на 16. Именно в млада възраст употребата на наркотични вещества може да има най-сериозни и дълготрайни последици. Според проучване през 2010 г. делът на студентите с минимум една употреба на наркотично вещество през живота си е 38,4 – 39,4 %. Делът на студентите с минимум една употреба на наркотик през последните 30 дни е 13,7 – 14,5 %, а делът на тези с минимум една употреба на амфетамини през последните 30 дни е 3 %. Делът на учениците на 15-16 г. с минимум една употреба на екстази през последните 30 дни е 2,2 %. Психотропните вещества оказват въздействие върху централната нервна система. Те могат да възбуждат и успокояват, да променят настроението, възприятията и мисленето. Най-често употребяваните психотропни вещества, освен алкохол и никотин, са марихуаната, амфетамините, екстази, кокаинът и хероинът. Хората често вярват, че проблемите засягат само тези, които редовно употребяват вещества и са зависими. Истината обаче е, че дори еднократна употреба на психотропно вещество крие много рискове. Редовната употреба на повечето наркотици води до трайни последици за здравето. Сред тях са рискът от увреждания на жизненоважни органи и системи, свръхдоза или инцидент, заразяване и развитие на инфекции и силна физическа зависимост.

   

0 коментарa

Виж още