Живко Тодоров предлага промени в Наредбата за ползване на общинските жилища в Стара Загора

Живко Тодоров предлага промени в Наредбата за ползване на общинските жилища в Стара Загора

Кметът Живко Тодоров предлага на предстоящата сесия на Общинския съвет да се измени и допълни Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията община Стара Загора. Те касаят условията, на които следва да отговарят кандидатите за настаняване в общински жилища, както и последващото определяне на групите, в зависимост от степента на жилищната им нужда. Добавя се нова тoчка 14 - "Заявителят да не е осъждан за престъпления от общ характер по смисъла нa Наказателния кодекс". Семействата (домакинствата), които отговарят на условията по чл. 7 и 8, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в следните групи: 1-ва група - живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред; 2-ра група - семейства, живеещи под наем, въз основа на свободно договаряне; 3-та група - семейства, настанени под наем в резервни общински жилища; 4-та група - заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.18. Ако промените в Наредбата бъдат приети, те ще влязат в сила от 01.06.2012 год. Алекс БОЕВА

   

0 коментарa

Виж още