Жельо Бойчев: Задълженията на "Топлофикация - София" са със 170 милиона лева по-големи от вземанията

Жельо Бойчев: Задълженията на "Топлофикация - София" са със 170 милиона лева по-големи от вземанията

„Топлофикация – София" към момента има над 564 милиона лева дългосрочни задължения, а тези задължения са със 170 милиона лева по-големи от вземанията, които има дружеството. Това каза общинският съветник от БСП Жельо Бойчев на обсъждането относно утвърждаване на актуализиран бизнес-план на „Топлофикация – София” ЕАД и одобряване на ремонтната и инвестиционна програма на дружеството за 2012 г.. По-голяма част от тези вземания са несъбираеми и ще бъдат в категорията „отпаднали”, поради давностни срокове и съдебни решения – каза той. Според данните в този бизнес план - общата събираемост на дружеството е 58,32%. 77% от цената на себестойността на предоставената топлинна енергия се формира от цената на природния газ. Дружеството работи в една регулирана среда, в която на входа ДКЕВР определя цената на природния газ, а на изхода комисията определя цената на топлинната и електрическата енергия – обясни Бойчев. От началото на годината ДКЕВР повиши цената на природния газ, което означава, че разходът на дружеството ще бъде завишен с нови 20 млн. лв. Регулаторът повиши и цената на електрическата енергия от комбинираното производство, приходът от нея ще е 7 млн. лв., но сметката все пак е 13 млн. лв. завишени разходи. Това е рамката, в която се намира дружеството. Така - няма как да решим въпроса с техническата изправност на ресурсите на дружеството. Имаме между 700 и 800 пробиви и аварии на година – каза още Жельо Бойчев. С приемането 100% на собствеността на столичната „Топлофикация” с решене на Столичния общински съвет, ние си обещахме и възложихме нужните действия относно формирането на бъдеща политика за съдбата на това дружество. Към момента ние разговор за „Топлофикация” не сме провеждали, с изключение на кадровата промяна в дружеството и с изключение на формалното приемане на този бизнес план. Без да решим този въпрос, ние няма как да избегнем ситуацията, която ни връхлита с всеки отоплителен сезон – допълни общинският съветник.

   

0 коментарa

Виж още