Европроект на Община Бургас създава социално предприятие за сувенири

Европроект на Община Бургас създава социално предприятие за сувенири

Общинско социално предприятие за изработка на туристически сувенири на морска тематика ще заработи след няколко месеца в Бургас. То ще носи името „Морски знаци“ и ще разкрие нови работни места за хора с увреждания, самотни и многодетни майки или лица, напуснали социални институции. Това бе съобщено днес /30 май/ на пресконференция в залата на Общината от зам.-кмета на града Йорданка Ананиева и Димитър Маджаров – ръководител на проекта. Дейностите по създаване на новото предприятие са част от спечеления от Община Бургас проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, озаглавен „Общинско социално предприятие „Морски знаци“ – Нови възможности в подкрепа на социалното включване“. „Идеята на новото предприятие е производство на рекламни материали с името и логото на града, които да популяризират и да носят славата и красотата на Бургас по целия свят“, сподели зам.-кметът Йорданка Ананиева – „така туристите и гостите на града ще могат докато посещават наши културни прояви, исторически забележителности и фестивали да си закупят и сувенир за спомен от пребиваването си в Бургас“. Зам.-кметът допълни още, че това ще осигури работа на хората в неравностойно положение, като им помогне да се чувстват полезни в развитието на града и ще запълни една празна досега ниша в туристическия му облик, тъй като до момента Бургас няма собствени сувенири, пуснати в продажба на пазара. Предприятието ще бъде ангажирано с производство и реализация на изделия на традиционните български занаяти и сувенири с морска тематика. Предметите за спомен ще бъдат изработвани от разнообразни материали – текстил, кожа, стъкло, керамика, дърво и др. „За целта в проекта е предвидено закупуване на необходимото машинно оборудване и подбор и обучение на персонала, който ще ги изработва. В момента стартираме съответните процедури за доставка на техниката и подбор на персонала“, разказа ръководителят на проекта Димитър Маджаров. Проектът е на обща стойност 294 894, 35 лв., а продължителността му е 18 месеца. „Този срок вече тече и ние работим усилено по проекта. До момента сме направили цялостен ремонт на общинското помещение, предвидено за откриване на социалното предприятие. То се намира на партерния етаж в блок № 47 в бургаския жилищен комплекс „Славейков“ и бе изцяло обновено и съобразено с нужните условия за работа на хора в неравностойно положение“, заяви ръководителят на проекта. Общинското помещение се състои от 2 стаи, санитарен възел, кухненски бокс и коридор. Общата му площ е 107 кв. м. Ремонтът бе необходим, поради фактът, че помещението не е поддържано и използвано от 2005 г., поради което бе в лошо състояние. По време на ремонта бяха подменени ел.- и ВиК- инсталациите, старата и износена дограма и вратите бяха сменени с нови PVC, полoжени са шумоизолационни плоскости по таваните, нова шпакловка на стени, боядисване, изграждане и оборудване на санитарен възел за инвалиди, нова подова настилка с теракот и монтаж на нови осветителни тела. С допълнителни средства на Община Бургас достъпът до помещението бе осигурен с изграждане на рампа за хора с увреждания и адаптиране на санитарния възел. Предприятието ще осигури заетост на 8 души в неравностойно положение, както и възможност за надомна работа, и още 6 души обслужващ персонал. То ще бъде с капацитет 350 броя артикули на месец и разнообразие от 30 различни вида сувенири, които ще бъдат разпространявани на пунктове в града и по Южното Черноморие. Средствата от продажбата на арт изделията ще осигуряват обезпечаване дейността на предприятието. Проектът се финансира по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския Социален Фонд на Европейския съюз.

   

0 коментарa

Виж още