Европейският информационен център Европа Директно - Стара Загора вече е в Регионална библиотека "Захарий Княжески"

Европейският информационен център Европа Директно - Стара Загора вече е в Регионална библиотека "Захарий Княжески"

От тази седмица Европейския информационен център Европа Директно - Стара Загора намери своето кътче в Регионалната библиотека "Захарий Княжески". В резултат на досегашната ползотворна работа двете институции са преценили, че за читателите ще бъде най-добре да намират специализирана литература за Европейския съюз на познато за тях място – Регионалната библиотека. От днес /15.12.2010/ всеки посетител може да намери многобройни специализирани периодични издания на Генералните Дирекции на Европейската Комисия, както и официалните публикации на Евростат, на български и на английски. Освен тях, постепенно във фонда на Регионална библиотека "Захарий Княжески" ще влизат всички печатни издания, които могат да бъдат намерени в офиса на Европа Директно на бул. "Ген. Столетов" 127 в Стара Загора и на бул. "Розова долина" 6 в Казанлък. Избрани публикации ще бъдат разпространявани и в библиотеките и читалищата от област Стара Загора, благодарение на активно действащата мрежа на Регионалната библиотека "Захарий Княжески". „След като това дълго планирано партньорство беше осъществено, все по-голям брой граждани на Стара Загора ще имат достъп до актуална информация за работата и структурата на Европейските институции, както и за политиките, които те провеждат. Това е още един начин Европа да се доближи още повече към хората от нашия регион” – казват ръководителите на двете институции.

   

0 коментарa

Виж още