Докладват на ДАНС за всяко плащане над 30 хиляди

Докладват на ДАНС за всяко плащане над 30 хиляди

За всяко плащане кеш между фирми или физически лица над 30 000 лева да се уведомява дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. Това предвиждат промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, приети от депутатите на второ четене днес, пише Стандарт. Допълнението предвижда редът и сроковете за предоставяне, ползване, съхраняване и унищожаване на информацията по чл. 11а, ал.1 от закона, както и заличаването й от регистъра при дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС, да се определят с правилника за прилагане на закона. Целта е по-добър режим за защита на данните, предоставяни по реда на чл. 11а, ал. 1 на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС от задължените лица по закона. Същевременно тази информация трябва да присъства и в годишния доклад на шефа на родното ФБР Петко Сертов до правителството.

   

0 коментарa

Виж още