До 7000 лева може да струва на Община Русе изграждането на водоплътни тротоари и 2- метрова ограда около сградата на бившата милиция

До 7000 лева може да струва на Община Русе изграждането на водоплътни тротоари и 2- метрова ограда около сградата на бившата милиция

От 5 000 до 7000 лева може да струва на Община Русе изграждането на водоплътни тротоари и 2- метрова предпазна ограда около сградата на бившата милиция. Цифрите са ориентировъчни, тъй като все още не е изготвено окончателното решение, оформено в протокол, на назначената със заповед на кмета Пламен Стоилов комисия, която извърши оглед на постройката на ул. "Александровска". Комисията е извършила оглед на фасадата откъм ул. "Александровска" и "Черно море" в центъра на града. Изготвена е проектно - сметна документация. Друг вариант на стойност около 40 000 лева включва издигането на скеле с предпазна мрежа , върху която в голям формат да е изобразена заснетата фасада на сградата. Той обаче е в пъти по - скъп. Според кмета е било удачно зданието да се събори, като се заснеме фасадата и след това същата да се издигне отново. Националната структура, която се занимава с проблемите на паметниците на културата, обаче в свое писмено становище не е възприела идеята на Община Русе.

   

0 коментарa

Виж още