Днес завършва поредното, двудневно обучение, организирано от Областна администрация Благоевград

Днес завършва поредното, двудневно обучение, организирано от Областна администрация Благоевград

Днес 24 февруари 2012 година в зала № 5 на Община Благоевград завършва поредното, двудневно обучение на служители в областта на образованието и здравеопазването от общинските администрации в Област Благоевград и служители по човешки ресурси и тези на ръководни длъжности в администрацията на РЗОК, РЗИ, РИО, ТП на НОИ. Обучението по проект „Повишаване ефективността на управление на човешките ресурси в административните структури в сферата на образованието и здравеопазването“, Договор № 10-21-8/26.05.2011 г. между Областна администрация Благоевград и ОП „Административен капацитет“, стартира вчера с темата „Мотивационни техники“ с лектор д-р Младен Младенов. Днес д-р Младен Младенов запозна обучаващите се с още две теми: „Управление на времето“ и „Колчинг“, като съвременни форми при управление на човешките ресурси в администрацията, в сектори – образование и здравеопазване. Комбинацията от теоретична част и практически упражнения доведе до ползотворни дискусии и споделяне на досегашния опит на обучаващите се на добрите практики, които без да подозират, са част от съвременните форми при управление.

   

0 коментарa

Виж още