Днес е последният срок за подаване на данъчни декларации и плащане налога за 2008 г

Днес е последният срок за подаване на данъчни декларации и плащане налога за 2008 г

Срокът за подаване на декларациите изтича днес, припомнят от Националната агенция за приходите (НАП). Към годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица се прилагат служебни бележки за доходи от трудови и извънтрудови правоотношения, копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК (ако се ползва данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност), копия на документите, удостоверяващи направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, годишен финансов отчет за доходи от дейност като едноличен търговец и други. Повече информация за това как се попълва данъчната декларация за доходите се да намира в интернет страницата на НАП www.nap.bg. Консултация за деклариране на доходите може да се получи на цената на градски разговор от цялата страна на телефона на информационния център на НАП – 0700 18 700. Най-лесният начин за изпращане на данъчните декларации е по интернет, с електронен подпис. Декларациите за облагане на доходите могат да се подадат и по пощата с обратна разписка или директно в 401 пощенски станции, където служителите на „Български пощи” също издават входящ номер. За да успеете да платите декларирания данък в срок, най-добре ще бъде по интернет с дебитна карта, регистрирана в системата ePay.bg или в банковите клонове в офисите на НАП. Ако не успеете - ще плащате лихви.

   

0 коментарa

Виж още