Днес е ден на отворените врати в Център за обществена подкрепа Бъдеще

Днес е ден на отворените врати в Център за обществена подкрепа Бъдеще

Център за обществена подкрепа „Бъдеще” и Дирекция „Социални дейности” при Столична община организират Ден на отворените врати на 18 ноември 2011 г. от 11.00 часа. Център за обществена подкрепа е социална услуга в общността, насочена към подкрепа на децата и семействата в риск. Работи се по превенция на насилието и неглижирането в семейството, превенция на отпадане от училище, повишаване на родителския капацитет, с цел предотвратяване на дългосрочното пребиваване на децата в институция. В центъра се осъществяват и дейности по оценка и обучение на кандидат – приемни родители и кандидат - осиновители. Целта на Деня на отворените врати е специалистите от Центъра да представят спецификата на работа и начина на функциониране на услугата, осъществявана в партньорство с отделите за закрила на детето към дирекциите за социално подпомагане, училищата, инспекторите детска педагогическа стая, местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. ЦОП „Бъдеще” е на адрес: кв. Горна Баня, ул. „Христо Стефчов” № 2.

   

0 коментарa

Виж още